Pravne informacije

Ime ponudnika storitev: MENDOTA INVEST, nepremičninska družba, d.o.o.
Sedež ponudnika storitev: Tivolska cesta 50, 1000 Ljubljana
E-naslov ponudnika storitev: info@emonika.si
Organ, ki vodi register, v katerem je vpisan ponudnik storitev: Okrožno sodišče Ljubljana
Matična številka ponudnika storitev: 8323984000
Davčna številka ponudnika storitev: SI 23767707
Ime, sedež in kontaktni podatki ponudnika storitev spletnega gostovanja: FUTURA DDB d.o.o.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Informacije na tem spletnem mestu so splošne narave in so na voljo le v informativne namene. MENDOTA INVEST, nepremičninska družba, d.o.o. si prizadeva zagotoviti, da so navedene informacije na tej spletni strani vsebinsko pravilne, vendar tega ne more jamčiti. Informacije, navedene na tem spletnem mestu niso nujno izčrpne, popolne, točne ali posodobljene in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Na podlagi navedenega, se obiskovalci tega spletnega mesta ne smejo zanašati na informacije, ki so navedene kot izjave ali predstavitve dejstev, temveč se morajo o njihovi točnosti prepričati sami, s pregledom, iskanjem, poizvedbami, raziskavami ali kako drugače. MENDOTA INVEST, nepremičninska družba, d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli izgubo ali škodo, brez omejitve na neposredno, posredno ali posledično nastalo škodo ali kakršnokoli izgubo dobička, ki je posledica neposrednih ali posrednih dejanj, ki temeljijo na vsebini te spletne strani. Prikazane slike in navedbe o oblikovanju, arhitekturi, uporabi in površinah nepremičnin, navedene na tem spletnem mestu, so le približne in odvisne od potrebnih soglasij za načrtovanje, gradbenih predpisov in/ali drugih soglasij, ki jih je potrebno pridobiti, zato se te informacije lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in jih ni mogoče šteti za dokončne in točne ter se nanje zanašati. Vsebina te spletne strani (vključno z vsemi informacijami, ilustracijami, fotografijami, dizajnom, itd.) je avtorsko zaščitena, vsaka njena nepooblaščena uporaba pa se šteje za kršitev veljavne zakonodaje.

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

www.emonika.si

Datum objave: 28.02.2022

Uvodna izjava

Namen izjave o varstvu osebnih podatkov (»izjava«) je določiti načela in politiko varstva ter obdelave podatkov, ki jo izvaja MENDOTA INVEST, nepremičninska družba, d. o. o. (sedež družbe: Tivolska cesta 50, 1000 Ljubljana; Matična številka podjetja: 8323984000; »podjetje«), lastnik spletne strani www.emonika.si (»spletna stran«). Podjetje se zavezuje k spoštovanju te izjave.

Ta izjava določa načela obdelave osebnih podatkov, pridobljenih s strani uporabnikov spletne strani in posameznikom, na katere se osebni podatki nanašajo, zagotavlja informacije o obdelavi njihovih osebnih podatkov.

Pri oblikovanju določil izjave, smo posebno pozornost namenili določbam Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 27. aprila 2016, o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju GDPR) in drugih zakonov, ki se uporabljajo za varstvo osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-1 in Zakona o elektronskim komunikacijah- ZEKom-1).

Upravljalec podatkov

Podjetje obdeluje vaše osebne podatke in kot upravljavec podatkov odgovarja za zakonitost njihove obdelave. Naši kontaktni podatki so:

Naziv družbe: MENDOTA INVEST, nepremičninska družba, d.o.o.
Naslov: Tivolska cesta 50, 1000 Ljubljana
Matična številka podjetja: 8323984000
E-poštni naslov: info@emonika.si
Spletna stran: www.emonika.si
Telefonska številka: 059 377 780

Kratka predstavitev naše dejavnosti obdelave podatkov

V sklopu delovanja spletne strani zbiramo naslednje vrste informacij o naših obiskovalcih/uporabnikih spletne strani: zbirne statistične podatke, ki se uporabljajo za spremljanje uporabe spletne strani.

Piškotki

Podjetje za zagotavljanje prilagojenih storitev, na uporabnikov računalnik namesti majhen podatkovni paket (znan kot »piškotek«). Namen uporabe piškotkov je zagotoviti najvišjo možno raven delovanja spletne strani, zagotoviti, da je uporaba spletne strani prilagojena posameznemu uporabniku in izboljšati uporabniško izkušnjo. Uporabnik lahko piškotek izbriše iz svojega računalnika in s prilagoditvijo nastavitev svojega brskalnika prepove njihovo uporabo. Uporabnik z blokiranjem piškotkov potrjuje, da je delovanje spletne strani brez njih okrnjeno/nepopolno. Do zbiranja podatkov pride, ko uporabniki obiščejo naše spletno mesto, pri tem se uporabijo statistični piškotki (znani tudi kot analitični piškotki). Z uporabo analitičnih piškotkov zbiramo podatke o tem, kako naši obiskovalci uporabljajo spletno stran (npr. katera in koliko strani je bilo obiskanih, na kateri del spletne strani je obiskovalec kliknil, kako dolgo je trajala spletna seja, kakšno sporočilo o napaki je obiskovalec prejel itd.), pa tudi za zbiranje podatkov o tem, koliko ljudi obišče spletno stran, iz katerih držav so uporabniki, katere strani si ogledujejo itd. Na tak način lahko zagotovimo razvoj spletne strani (razpoložljive storitve, funkcije itd.) v skladu s potrebami naših obiskovalcev ter tako zagotovimo visoko kakovostno in uporabniku prijazno izkušnjo, glede na njihove potrošniške vzorce. Ta postopek zbiranja podatkov nam ne omogoča, da bi ugotovili, kdo ste, temveč le to, da računalnik z določeno številko (IP) dostopa do spletnega strežnika. Ti piškotki se naključno dodelijo z vsako novo ustvarjeno obiskovalčevo sejo in se izbrišejo, ko slednji zapusti spletno mesto.

Spletna stran uporablja spletne analitične storitve - Google Analytics. Google Analytics uporablja analitične piškotke za pomoč pri analizi uporabe spletne strani.

Kakšne osebne podatke beležimo?

Piškotki

Programska oprema za analizo zadetkov spletnega mesta deluje na spletni strani in prejme naslednje samodejno generirane podatke naših obiskovalcev:

 • IP naslov obiskovalca;
 • datum obiska;
 • podatke o obiskanih spletnih mestih;
 • vrsta uporabljenega brskalnika;
 • obiskovalčeve preference/izbire.

Spletna stran beleži te podatke. V skladu z določili GDPR se IP-naslov obiskovalca šteje za osebni podatek.

Za kakšen namen zbiramo vaše osebne podatke

Piškotki

Namen uporabe piškotkov:

 • za lažje prilagajanje storitev, ki jih opravijo obiskovalci spletne strani, za poenostavljeno uporabo;
 • za pripravo statistike, analize glede na število obiskovalcev spletne strani in želje obiskovalcev.

Pravna podlaga obdelave

Skladno s 6. členom (1) a) GDPR, zakonita obdelava osebnih podatkov, določenih v 4. točki, temelji na vaši privolitvi, kot soglasju posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo Obdelava osebnih podatkov v vsakem primeru temelji na svobodno podani privolitvi. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da svojo privolitev kadarkoli prekliče.

V primeru piškotkov je privolitev podana z obiskom spletne strani in z uporabo njene vsebine. Z izbrisom piškotkov iz svojega računalnika in s prilagoditvijo nastavitev brskalnika na način, da slednji blokira piškotke, lahko tako privolitev umaknete.

Pogoji obdelave

Piškotki

Sejni piškotki se samodejno izbrišejo z zapiranjem brskalnika. V primeru drugih vrst piškotkov, vaše osebne podatke obdelujemo dokler ne dosežemo cilja, ki je predviden za uporabo določene vrste piškotkov.

Obdelovalci podatkov

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Podjetje ima v skladu z 28. členom GDPR sklenjeno ustrezno pogodbo, s pogodbenim obdelovalcem, ki vzdržuje in gostuje spletno stran.

Vaše pravice in pravna sredstva

Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Informacije in dostop do osebnih podatkov

Kot posameznik ste od podjetja upravičeni zahtevati potrditev ali se vaši osebni podatki obdelujejo in v takem primeru, tudi dostop do osebnih podatkov in naslednjih informacij:

 • namen obdelave;
 • vrste zadevnih osebnih podatkov;
 • uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki (zlasti obdelovalci osebnih podatkov);
 • predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov;
 • vaše pravice v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov;
 • kjer osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

V skladu z veljavno zakonodajo, informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov zagotavljamo brezplačno. Na vašo zahtevo odgovorimo pisno v roku enega meseca. Kadar so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane zlasti, ker se ponavljajo, lahko:

 • zaračunamo razumno pristojbino, pri čemer upoštevamo upravne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali
 • zavrnemo ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Če se po plačilu pristojbine izkaže, da je bila obdelava nezakonita ali smo na vašo zahtevo dolžni popraviti vaše podatke, vam bo že zaračunana pristojbina povrnjena.

Če nekdo, kljub našemu prizadevanju za zaščito vaših osebnih podatkov, nezakonito pridobi dostop do slednjih, jih spremeni, posreduje, objavi, izbriše, uniči ali povzroči nenamerni izbris ali poškodbo ali jih kako drugače nezakonito obdeluje, vas bomo na vašo zahtevo o stanju takega dogodka obvestili, z datumom, možnem vplivu in našimi ukrepi za preprečevanje ali ublažitev posledic.

Pravica do popravka

Če podatki, ki jih obdelujemo, niso točni, jih bomo na vašo zahtevo, brez nepotrebnega odlašanja, popravili. Kot posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki, imate ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Pravica do izbrisa

Vaše osebne podatke brez odlašanja izbrišemo, če:

 • osebni podatki več niso potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • so bili osebni podatki obdelani nezakonito;
 • je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti, ki velja za nas kot podjetje;
 • obdelava osebnih podatkov za otroka, mlajšega od 16 let ni odobrena s strani nosilca starševske odgovornosti
 • smo podatke javno objavili.

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate prav tako pravico zahtevati izbris vaših osebnih podatkov in sicer na način, da umaknete privolitev, ki ste nam jo predhodno podali. V takšnem primeru lahko zavrnemo nadaljnje zagotavljanje določenih storitev in/ali vam nekatere storitve v nadaljevanju več ne bodo na voljo.

Lahko pa vaše osebne podatke namesto izbrisa, blokiramo, če tako zahtevate. Enako storimo tudi, ko se lahko domneva, da bi izbris vplival na vaše zakonite interese. Blokiranih podatkov ne obdelujemo za zgoraj navedene namene, temveč le za namene, ki izključujejo možnost izbrisa.

Pravica do omejitve obdelave

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico doseči, da omejimo obdelavo, kadar velja eden od naslednjih primerov:

 • oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki podjetju omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
 • je obdelava nezakonita in kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
 • osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih vi kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • ste kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi podjetja prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Za čas ocenjevanja vašega ugovora, vendar ne več kot 5 dni, podjetje prekine obdelavo, oceni utemeljenost vašega ugovora in sprejme odločitev o čemer vas nemudoma obvesti.

Če je ugovor utemeljen, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le:

 • z vašo privolitvijo za obdelavo;
 • za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • za varstva pravic druge fizične ali pravne osebe
 • ko je obdelava v skladu z javnim interesom.

Če ste zahtevali omejitev vaših osebnih podatkov, vas bomo pred preklicem omejitve obdelave o tem obvestili.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico, da prejmete vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas mi, kot podjetje, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem ovirali.

Kaj se zgodi in kaj lahko storite, če vašo zahtevo zavrnemo?

Če zavrnemo vašo zahtevo za popravek ali omejitev izbrisa vaših osebnih podatkov, vas bomo v roku 1 meseca od prejema zahteve pisno obvestili, zakaj vaši zahtevi nismo mogli ugoditi ter vas seznanili o razpoložljivih pravnih sredstvih in o tem, da lahko vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu. Če s tem soglašate, vam bomo odgovor poslali po e- pošti.

Kakšne so vaše pravice, če menite, da je obdelava podatkov nezakonita?

Če imate pomisleke glede zakonitosti obdelave podatkov, imate pravico do ugovora. Vaš ugovor naj vključuje zahtevo, po prenehanju obdelave vaših podatkov in izbrisu le-teh.

Če ugovarjate obdelavi vaših podatkov, bo podjetje v roku enega meseca preučilo razloge za ugovor in sprejelo odločitev, o čemer boste pisno obveščeni.

Če ugotovimo, da je vaš ugovor utemeljen, ustavimo vsak postopek obdelave podatkov, blokiramo zadevne podatke ter o ugovoru in naslednjih sprejetih ukrepih obvestimo vse, ki smo jim posredovali osebne podatke, ki se nanašajo na vložen ugovor. Ti prejemniki bi prav tako morali sprejeti ukrepe, potrebne za to, da bi vaš ugovor prevladal. Če se z našo odločitvijo ne strinjate ali če podjetje ne spoštuje zgoraj navedenega enomesečnega roka, se lahko obrnete na sodišče.

Katera pravna sredstva so vam na voljo?

Če kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugotovite, da naše podjetje med obdelavo vaših podatkov krši določbe GDPR, imate pravico, da vložite pritožbo pri nadzornem organu (pred katerim koli javnim organom, ki ga ustanovi katera koli od držav članic EU v skladu z 51. členom GDPR), zlasti v državi članici vašega stalnega prebivališča, delovnega mesta ali kraja domnevne kršitve. V Sloveniji je nadzorni organ, ustanovljen v skladu z 51. členom GDPR, Informacijski pooblaščenec.

V skladu z določbami GDPR nadzorni organ predstavlja organ, ki je pristojen za nadzor nad obdelavo osebnih podatkov, ker:
a) ima upravljavec ali obdelovalec podatkov sedež na ozemlju države članice tega nadzornega organa;
b) so posamezniki na katere se nanašajo osebni podatki in ki prebivajo v državah članicah navedenega nadzornega organa bistveno podvrženi vplivu obdelave oziroma je verjetno, da bo obdelava nanje bistveno vplivala;
c) je bila pritožba vložena pri tem nadzornem organu.

V zvezi z obdelavo podatkov, ki jo izvaja podjetje pod zgornjima točkama a) in b), je zadevni nadzorni organ Informacijski pooblaščenec glede na to, da ima družba sedež v Sloveniji in da posamezniki, na katere obdelava vpliva, pretežno prebivajo v Sloveniji. V skladu s tem, vas v spodnjih razdelkih seznanjamo o pritožbenem postopku, pri Informacijskemu pooblaščencu. Hkrati vas seznanjamo, da imate skladno z zgoraj navedenimi razlogi kljub temu pravico vložiti pritožbo pri kateremkoli nadzornem organu, ki ga ustanovi ena od držav članic EU in ne le pri Informacijskem pooblaščencu.

Obvestilo Informacijskemu pooblaščencu

Skladnost ravnanja z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov nadzoruje Informacijski pooblaščenec. Če ugotovite, da naša obdelava podatkov ni v skladu z veljavno zakonodajo ali obstaja neposredna nevarnost kršitve, lahko vložite pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu na naslov:

Ime organa: Informacijski pooblaščenec
Poštni naslov: Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija
E-naslov: gp.ip@ip-rs.si
Telefonska številka: 01 230 97 30

Za nadaljnje informacije se obrnite na spletno stran Informacijskega pooblaščenca: https://www.ip-rs.si/.

V primeru kršitve osebnih podatkov (tj. kršitve varovanja tajnosti, ki vodi do naključnega ali nezakonitega uničenja, izgube, spreminjanja, nepooblaščenega razkritja ali dostopa do osebnih podatkov, ki se prenašajo, hranijo ali drugače obdelujejo) podjetje brez nepotrebnega odlašanja in kadar je to izvedljivo, najpozneje pa v 72 urah po tem ko je za to izvedelo, o kršitvi osebnih podatkov obvesti Informacijskega pooblaščenca. Če je verjetno, da bo kršitev varstva osebnih podatkov povzročila veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov na katere se osebni podatki nanašajo, vas bo podjetje brez nepotrebnega odlašanja o tej kršitvi obvestilo.

Sodni postopek za uveljavljanje zahtevkov

Če menite, da so bile vaše pravice, določene z GDPR, ZVOP-1 ali ZVOPOKD ali katerim koli drugim pravnim aktom, ki velja na področju varstva osebnih podatkov kršene, in sicer zaradi obdelave vaših podatkov, ki ni bila izvedena v skladu z zakonom, lahko zahtevate sodno varstvo pred pristojnim sodiščem.

Priloge:

Priloga 1: Kratek povzetek obdelave podatkov

Priloga 1

Kratek povzetek obdelave podatkov

Uporaba piškotkov
Vrsta obdelanih podatkov IP-naslov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki
Namen obdelave Izboljšanje spletne strani in zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje
Zakonitost obdelave Privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v skladu s členom 6 (1) a) GDPR
Rok obdelave Do zapustitve spletne strani
Skyline