Close menu

Pravne informacije


Ime ponudnika storitev:
MENDOTA INVEST, nepremičninska družba, d.o.o.

Sedež ponudnika storitev: Tivolska cesta 50, 1000 Ljubljana

Organ, ki vodi register, v katerem je vpisan ponudnik storitev: Okrožno sodišče v Ljubljani

Matična številka ponudnika storitev: 8323984000

Davčna številka ponudnika storitev: SI 23767707

Ime, sedež in kontaktni podatki ponudnika storitev spletnega gostovanja:
HUMANFROG d.o.o.

Sedež ponudnika spletnega gostovanja: Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana

Organ, ki vodi register, v katerem je vpisan ponudnik storitev: Okrožno sodišče v Ljubljani

Matična številka ponudnika storitev: 6375758000

Davčna številka ponudnika storitev: SI 98518003

Izjava o omejitvi odgovornosti


Informacije na tem spletnem mestu so splošne narave in so zgolj informativne. MENDOTA INVEST, nepremičninska družba, d. o. o., si je sicer po najboljših močeh prizadevala zagotoviti vsebinsko pravilnost informacij na tem spletnem mestu, vendar MENDOTA INVEST, nepremičninska družba, d. o. o., v zvezi s tem ne daje nobene garancije ali jamstva. Informacije na spletnem mestu morda niso izčrpne, popolne, točne ali posodobljene in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Na podlagi navedenega se obiskovalci tega spletnega mesta ne smejo zanašati na informacije, ki so navedene kot izjave ali predstavitve dejstev, temveč se morajo o njihovi točnosti sami prepričati s pregledom, iskanjem, poizvedbami, raziskavami ali kako drugače. MENDOTA INVEST, nepremičninska družba, d. o. o., ne more biti odgovorna za izgubo ali škodo, kar med drugim vključuje neposredno, posredno ali posledično izgubo ali škodo ali izgubo dobička zaradi neposrednih ali posrednih dejanj na podlagi vsebine tega spletnega mesta. Prikazane slike in sklicevanja na zasnovo, arhitekturo, uporabo in površine nepremičnin, navedene na tem spletnem mestu, so zgolj okvirne in odvisne od potrebnih načrtovalskih, gradbenih predpisov in/ali drugih soglasij, ki jih je treba pridobiti, zato se lahko te informacije spremenijo brez predhodnega obvestila in jih ni mogoče šteti za dokončne in točne ter se nanje zanašati. Za vsebino tega spletnega mesta (vključno z vsemi informacijami, ilustracijami, fotografijami, oblikovanjem itd.) veljajo avtorske pravice, zato se vsaka nepooblaščena uporaba šteje za kršitev veljavne zakonodaje.

POLITIKA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV


www.emonika.si

Datum objave: 04. 03. 2024

1. Uvodne ugotovitve


Namen te politike o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: politika) je določiti načela in politiko varstva in obdelave podatkov, ki jo izvaja MENDOTA INVEST, nepremičninska družba, d. o. o. (sedež: Tivolska cesta 50, 1000 Ljubljana; matična številka družbe: 8323984000; v nadaljevanju: družba ali mi), lastnica spletnega mesta https://emonika.si (v nadaljevanju: spletno mesto). Družba se zavezuje, da bo to politiko spoštovala.

Politika določa načela obdelave osebnih podatkov, ki jih posredujejo uporabniki spletnega mesta, in posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, zagotavlja informacije o obdelavi njihovih osebnih podatkov.

Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja ali obišče spletno mesto. Uporabnik z uporabo spletnega mesta potrjuje, da se strinja s to politiko.

Pri oblikovanju določb politike smo posebno pozornost namenili določbam Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in drugim zakonom, ki se uporabljajo na področju varstva osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-2 (Uradni list RS, št. 163/22) in Zakon o elektronskih komunikacijah – ZEKom-2 (Uradni list RS, št. 130/22 in 18/23 – ZDO-1O)), ter pravilnikom o varstvu osebnih podatkov in internim aktom družbe.

2. Upravljavec podatkov


Družba obdeluje vaše osebne podatke in je kot upravljavec podatkov odgovorna za njihovo zakonito obdelavo. Za stik z nami lahko uporabite spodaj navedene kontaktne podatke:

Ime družbe: MENDOTA INVEST, nepremičninska družba, d.o.o.
Poštni naslov: Tivolska cesta 50, 1000 Ljubljana
Matična številka družbe: 8323984000
E-pošta: info@emonika.si
Spletno mesto: https://emonika.si
Telefonska številka: 059 377 780

3. Obdelovalci podatkov


Obdelovalci podatkov so odgovorni za zakonito obdelavo podatkov. Obdelovalci podatkov so naslednje družbe:

 • HUMANFROG d.o.o. (kot glavni obdelovalec podatkov)
 • Monday.com (kot glavni obdelovalec podatkov)
 • Mailchimp
 • Facebook
 • Google
 • LinkedIn

Osebni podatki se prek uporabe obdelovalcev podatkov, kot so Monday.com, Mailchimp, Facebook, Google in LinkedIn, prenašajo v tretje države in mednarodne organizacije. Čeprav s temi subjekti nimamo sklenjenih individualnih pogodb o obdelavi podatkov, se zanašamo na njihovo zavezanost k ohranjanju standardov varstva podatkov v skladu z veljavnimi predpisi, vključno z GDPR.

Treba je poudariti, da se lahko strežniki nekaterih od teh tretjih ponudnikov storitev nahajajo zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP). Z uporabo naših storitev privolite in soglašate, da se vaši osebni podatki prenesejo na te lokacije.

Politike o varstvu osebnih podatkov in informacije o skladnosti teh ponudnikov storitev lahko preberete na spodnjih povezavah:

Obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvaja glavni obdelovalec podatkov, ureja pogodba v skladu s členom 28 GDPR.

4. Nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo, pravna podlaga za obdelavo in obdobje hrambe


Pri upravljanju spletnega mesta zbiramo naslednje vrste informacij o obiskovalcih: zbirne statistične podatke, ki se uporabljajo za spremljanje uporabe spletne strani.

A.) OBISK SPLETNEGA MESTA

Namen: Spletni strežnik ponudnika gostovanja ob vsakem vašem obisku spletnega mesta samodejno shrani s tem povezane dnevniške datoteke. Spletni strežnik, ki gosti spletno mesto, zapisuje podatke o obisku spletnega mesta in zbirne statistične podatke, ki se uporabljajo za spremljanje uporabe spletnega mesta.

Na spletnem mestu deluje programska oprema, ki analizira zadetke na spletnem mestu in prejema naslednje samodejno ustvarjene podatke o naših obiskovalcih:

 • obiskovalčev naslov IP,
 • datum obiska,
 • podatki o obiskanih straneh,
 • vrsta uporabljenega brskalnika,
 • prednostne nastavitve obiskovalca.

Spletno mesto te podatke zapisuje. V skladu z določbami GDPR se obiskovalčev naslov IP šteje za osebni podatek.

Pravna podlaga: Namen teh postopkov je zagotoviti varnost omrežij in informacij, tj. omogočiti odkrivanje in preprečevanje nepooblaščenega dostopa, ki lahko ogrozi razpoložljivost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev, ki so dostopne prek teh omrežij in sistemov. Taka obdelava je potrebna za izvajanje nalog družbe.

Obdobje hrambe: Obdobje hrambe dnevniških datotek spletnega strežnika je omejeno na 60 dni.

B.) E-GLASILO, PROMOCIJSKE BROŠURE IN PONUDBE

Namen: Če se naročite na e-glasilo, se poleg številke IP obdelujejo tudi vaše ime, priimek, e-poštni naslov (e-naslov) in telefonska številka, ki jih vpišete v spletni obrazec, ter datum in ura prijave. Družba te podatke obdeluje izključno za pošiljanje glasil, promocijskih brošur in ponudb v zvezi z dejavnostmi družbe, zlasti s tekočimi projekti, razpoložljivimi stanovanji in poslovnimi prostori ter drugimi novicami, ter za prijavo na oglede prostorov. Zgoraj navedena obvestila se pošiljajo izključno po elektronski pošti. Za potrebe prijave na oglede prostorov in/ali priprave morebitnih ponudb vas lahko prodajna ekipa kontaktira tudi na telefonsko številko, podano ob izpolnitvi in oddaji kontaktnega obrazca.

Pravna podlaga: Osebne podatke (ime, priimek, e-poštni naslov in telefonsko številko) obdelujemo na podlagi veljavne privolitve posameznika (člen 6(a) uredbe). Z izpolnitvijo spletnega obrazca za prijavo, ki je na voljo na spletnem naslovu https://emonika.si, ali obrazcev Instant form družbe Meta, izjavljate, da se strinjate, da družba vaše podatke uporablja za zgoraj navedene namene, in da ste seznanjeni, da se lahko od prejemanja glasila kadar koli odjavite. To storite s klikom na povezavo za odjavo, ki je v e-poštnem sporočilu, ki ste ga prejeli. Če v dveh korakih (z vnosom e-poštnega naslova in klikom na potrditveno sporočilo) ne potrdite, da se strinjate z zgoraj navedenim, vam družba na vaš e-poštni naslov ne bo pošiljala nobenih obvestil in vaših osebnih podatkov ne bo zbirala ali obdelovala. Družba namreč za prijavo uporablja sistem strinjanja, kar pomeni, da e-poštna sporočila pošilja le osebam, ki so privolile v prejemanje e-poštnih obvestil.

Obdobje hrambe: Če se od prejemanja glasila ne odjavite, bomo vaše podatke o elektronski pošti hranili do konca projekta Emonika, kar bo predvidoma leta 2027. Od prejemanja novic se lahko kadar koli odjavite s klikom na povezavo za odjavo, navedeno v prejetem elektronskem sporočilu.

5. Vaše pravice in pravica do pravnih sredstev


 • Pravice, ki jo imate kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov

  • Pravica do obveščenosti in dostopa do osebnih podatkov

   Od družbe imate pravico dobiti potrditev, ali se vaši osebni podatki obdelujejo, in če je tako, pridobiti dostop do teh osebnih podatkov in naslednje informacije:

   • nameni obdelave;
   • vrste zadevnih osebnih podatkov;
   • uporabniki ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo osebni podatki razkriti (zlasti obdelovalce podatkov);
   • predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov;
   • vaše pravice v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov;
   • kadar se osebni podatki ne pridobijo od vas, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim(-i) virom(-i);
   • informacije o avtomatiziranem sprejemanju odločitev.

   V skladu z veljavno zakonodajo informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov zagotavljamo brezplačno. Na vašo zahtevo se pisno odzovemo v enem mesecu. Če pa je taka zahteva očitno neutemeljena ali pretirana, zlasti ker se ponavlja, lahko družba glede na upravne stroške v zvezi z zagotovitvijo informacij ali sporočila ali izvedbe zahtevanega ukrepanja:

   • zaračuna razumno pristojbino ali
   • zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

   Če se po plačilu pristojbine izkaže, da je bila obdelava nezakonita, ali če smo na vašo zahtevo dolžni popraviti vaše podatke, vam bomo že zaračunane pristojbine vrnili.

   Če kljub našim prizadevanjem za varstvo vaših osebnih podatkov nekdo nezakonito pridobi dostop do vaših osebnih podatkov, jih spremeni, prenese, objavi, izbriše, uniči ali nenamerno izbriše ali poškoduje ali jih kako drugače nezakonito obdeluje, vas bomo na vašo zahtevo obvestili o okoliščinah incidenta, vključno z datumom, mogočimi učinki in našimi ukrepi za preprečevanje ali ublažitev posledic.

  • Pravica do popravka

   Če podatki, ki jih obdelujemo, niso pravilni, jih bomo na vašo zahtevo brez nepotrebnega odlašanja popravili. Prav tako imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

  • Pravica do izbrisa

   Družba vaše osebne podatke nemudoma izbriše, če:

   • osebni podatki niso več potrebni v zvezi z namenom pošiljanja glasila;
   • so bili osebni podatki obdelani nezakonito;
   • je treba osebne podatke izbrisati za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za družbo;
   • oseba, ki izvaja starševske skrbi nad otrokom, mlajšim od 16 let, ni privolila v obdelavo;
   • je družba osebne podatke objavila.

   Izbris svojih osebnih podatkov lahko prav tako zahtevate s preklicem soglasja, ki ste nam ga predhodno dali. Vendar vam lahko v teh primerih zavrnemo nadaljnje zagotavljanje določenih storitev in/ali vam določene storitve ne bodo več na voljo.

   Vaših osebnih podatkov ne odstranimo, ampak lahko omejimo njihovo obdelavo, če to zahtevate ali če je mogoče domnevati, da bi izbris vplival na vaše zakonite interese. Blokiranih podatkov ne obdelujemo za zgoraj navedene namene. Blokirane podatke obdelujemo samo za namen, ki izključuje možnost izbrisa.

  • Pravice do omejitve obdelave

   Obdelava podatkov se lahko omeji, če:

   • oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki družbi omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
   • je obdelava nezakonita in uporabnik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
   • družba vaših osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vi pa jih zahtevate za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
   • ugovarjate obdelavi, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi družbe prevladajo nad vašimi.

   Družba med ocenjevanjem vašega ugovora, vendar za največ 5 dni, prekine obdelavo vaših osebnih podatkov, oceni utemeljenost vašega ugovora in sprejme odločitev, o kateri vas nemudoma obvesti.

   Če je ugovor upravičen, družba obdelavo vaših podatkov omeji, kar pomeni, da jih je mogoče obdelovati le, če

   • soglašate z obdelavo;
   • so vaši podatki potrebni za uveljavljanje vaših pravnih zahtevkov;
   • je obdelava potrebna za zaščito pravic fizične ali pravne osebe ali
   • obdelavo v javnem interesu nalaga zakon.

   Če ste zahtevali, da za vaše osebne podatke veljajo omejitve, vas bo družba pred odpravo omejitve o tem obvestila.

  • Pravica do prenosljivosti podatkov

   Pravico imate, da svoje osebne podatke, ki ste jih sporočili družbi, prejmete v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki (npr. .doc ali .pdf), prav tako imate pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas družba pri tem ovirala.

  • Kaj se zgodi in kaj lahko naredite, če vašo zahtevo zavrnemo?

   e družba vašo zahtevo za popravek, omejitev ali izbris vaših osebnih podatkov zavrne, vas bo v enem mesecu po prejemu vaše zahteve pisno obvestila, zakaj ni mogla ugoditi vaši zahtevi, ter vas obvestila o možnostih pravnega sredstva in tem, da lahko vložite pritožbo pri informacijskem pooblaščencu. Če se strinjate, vam bomo odgovor poslali po e-pošti.

  • Kakšne pravice imate, če menite, da je obdelava podatkov nezakonita?

   Če imate pomisleke glede zakonitosti obdelave podatkov, imate pravico, da ji ugovarjate. Vaš ugovor mora vključevati zahtevo, da prenehamo obdelovati vaše podatke in jih izbrišemo.

   Če ugovarjate obdelavi svojih podatkov, bo družba v enem mesecu preučila razloge za vaš ugovor in sprejela odločitev, o kateri vas bo nato pisno obvestila.

   Če ugotovimo, da je vaš ugovor utemeljen, ustavimo vse postopke obdelave podatkov, omejimo zadevne podatke in vse, ki smo jim posredovali osebne podatke, na katere se ugovor nanaša, obvestimo o ugovoru in ukrepih, ki smo jih sprejeli za njegovo odpravo. Ti prejemniki morajo prav tako sprejeti potrebne ukrepe, da se vaš ugovor temeljito obravnava. Če se z našo odločitvijo ne strinjate ali če družba ne upošteva zgoraj navedenega enomesečnega roka, se lahko obrnete na sodišče.

  • Katera pravna sredstva so vam na voljo?

   Če ugotovite, da naša družba pri obdelavi vaših podatkov krši določbe GDPR, imate kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu. V Sloveniji je nadzorni organ, ustanovljen v skladu z 51. členom GDPR, informacijski pooblaščenec.

   Zato vas v nadaljevanju obveščamo o pritožbenem postopku tega organa. Vendar pri tem upoštevajte, da imate glede na zgoraj navedene razloge pravico vložiti pritožbo pri katerem koli nadzornem organu, ki ga je ustanovila katera od držav članic EU, in ne le pri slovenskem organu.

  • Obvestilo organu

   Skladnost z zakonodajo o varstvu podatkov nadzoruje informacijski pooblaščenec. Če ugotovite, da naša obdelava podatkov ni v skladu z veljavno zakonodajo ali da obstaja neposredna nevarnost neskladnosti, lahko pritožbo vložite pri organu, ki ima naslednje kontaktne podatke:

   Ime organa: Informacijski pooblaščenec
   Poštni naslov: Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija
   E-poštni naslov: gp.ip@ip-rs.si
   Telefonska številka: 01 230 97 30

   Več informacij o varstvu podatkov je na voljo na spletnem mestu organa: https://www.ip-rs.si/

   Opozarjamo, da mora družba v primeru kršitve varstva osebnih podatkov (tj. kršitve varnosti, ki povzroči naključno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo, nepooblaščeno razkritje ali dostop do osebnih podatkov, ki so poslani, shranjeni ali kako drugače obdelani) brez nepotrebnega odlašanja, po možnosti pa najpozneje v 72 urah po seznanitvi, o njej obvestiti organ. Če je verjetno, da bo kršitev varstva osebnih podatkov povzročila veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, vas bo družba kot posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, nemudoma obvestila o kršitvi varstva osebnih podatkov.

  • Sodni postopki za uveljavljanje zahtevkov

   Če menite, da so bile zaradi obdelave vaših podatkov, ki ni v skladu z zakonodajo, kršene vaše pravice, določene z GDPR, ZVOP-1 ali ZVOPOKD ali katerim koli drugim veljavnim predpisom v zvezi z varstvom osebnih podatkov, lahko pri pristojnem sodišču zahtevate sodno varstvo.

   • Avtomatizirano sprejemanje odločitev

    Avtomatiziranega sprejemanja odločitev v zvezi z oblikovanjem profilov iz člena 22(1) in (4) ne bo.

PRAVILNIK O PIŠKOTKIH


Družba za zagotavljanje prilagojenih storitev v uporabnikov računalnik namesti majhen podatkovni paket (t. i. piškotke). Piškotki se uporabljajo za zagotavljanje kar najvišje ravni delovanja spletnega mesta in storitev po meri ter izboljšanje uporabniške izkušnje. Uporabnik lahko s prilagoditvijo nastavitev svojega brskalnika piškotke izbriše iz računalnika in prepove njihovo uporabo. Z blokiranjem uporabe piškotkov pa se uporabnik strinja, da delovanje spletnega mesta brez piškotkov ni optimalno.

Kot večina izdajateljev spletnih strani združujemo podatke, ko uporabniki obiščejo naše spletno mesto, in glede na njihovo funkcionalnost uporabljamo statistične piškotke (znani tudi kot izvedbeni piškotki). Z uporabo izvedbenih piškotkov zbiramo informacije o tem, kako obiskovalci uporabljajo spletno mesto (katere in koliko spletnih strani so obiskali, na kateri del spletnega mesta so kliknili, kako dolge so bile seje, kakšna sporočila o napaki je obiskovalec prejel itd.), pa tudi o tem, koliko ljudi pride na spletno stran, iz katerih držav prihajajo, katere strani si ogledajo itd. S tem se zagotavlja razvoj spletnega mesta (in razpoložljivih storitev, funkcij itd.) v skladu z zahtevami naših obiskovalcev, tako da lahko uporabnikom zagotavljamo visokokakovostno, uporabniku prijazno izkušnjo in višjo vrednost glede na vsebino, ki jih pritegne. Ta postopek zbiranja podatkov nam ne omogoča, da bi ugotovili, kdo ste, temveč le to, da do spletnega strežnika dostopa računalnik z določeno številko. Ti piškotki se pri vsaki novi seji obiskovalca dodelijo naključno in se izbrišejo, ko obiskovalec spletno stran zapusti.

Po zakonu lahko piškotke shranimo v vašo napravo, če so nujno potrebni za delovanje spletnega mesta. Za vse druge vrste piškotkov potrebujemo vaše dovoljenje.

Delovanje vseh funkcij spletnega mesta se zagotavlja z naslednjimi piškotki:

 • Z zahtevanimi piškotki se spletno mesto lahko uporablja, saj omogočajo osnovne funkcije, kot sta navigacija po spletni strani in dostop do strani, ki so na voljo prijavljenim obiskovalcem. Spletno mesto brez teh piškotkov ne bo delovalo pravilno.
 • Statistični piškotki so piškotki, ki jih potrebujemo za spremljanje vašega obiska spletnega mesta, da bi izboljšali uporabniško izkušnjo.
 • Oglaševalski piškotki zbirajo informacije o vaših obiskih spletnih mest anonimno. Njihov namen je prikazovanje oglasov, ki so za posameznega uporabnika ustrezni in zanimivi.

Podroben opis vsakega piškotka in čas njegove namestitve zagotavljamo v naslednji preglednici:

Kategorija I – Obvezni piškotki

Ime piškotka Storitev Veljavnost Opis
cc_cookie emonika.si 1 leto Piškotek Consent je namenjen opozarjanju uporabnikov o uporabi piškotkov na spletnem mestu.
XSRF-TOKEN emonika.si 2 uri Piškotek, namenjen varnostnim razlogom
emonika_session emonika.si 2 uri Piškotek, namenjen varnostnim razlogom
PREF, use_hitbox, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC YouTube 1 dan do 5 let Navedeni piškotki se naložijo ob ogledu ali deljenju videoposnetka. Omogočajo zaznavanje uporabnikove razpoložljive pasovne širine, štetje ogledov in deljenje posnetka.
Td Google 1 seja Zapisuje statistične podatke o vedenju uporabnikov na spletnem mestu. Upravljavec spletnega mesta jih uporablja za interno analitiko.

Kategorija II – Analitični piškotki

Ime piškotka Storitev Veljavnost Opis
_ga Google Analytics 2 uri Opravi registracijo edinstvene identitete (ID), ki se nato uporabi pri ustvarjanju statističnih podatkov o tem, kako obiskovalec uporablja spletno stran.
Ga_code Google Analytics 2 uri Aplikacija Google Analytics uporablja piškotek za uravnavanje števila zahtevkov.

Kategorija III – Oglaševalski in ciljni piškotki

Ime piškotka Vrsta Veljavnost Opis
Meta Platforms, Inc.
lastExternalReferrer HTML Trajno Na podlagi uporabnikove registracije zadnjega naslova URL ugotovi, kako je ta prišel do spletnega mesta.
lastExternalReferrerTime HTML Trajno Na podlagi uporabnikove registracije zadnjega naslova URL ugotovi, kako je ta prišel do spletnega mesta.
_fbp HTTP 3 mesece Facebook jih uporablja za zagotavljanje vrste oglaševalskih produktov, kot so ponudbe tretjih oglaševalcev v realnem času.
Google
IDE HTTP 1 leto Uporablja ga Google DoubleClick za registracijo in poročanje o dejanjih uporabnika spletnega mesta po ogledu ali kliku enega od oglaševalčevih oglasov z namenom merjenja učinkovitosti oglasa in predstavitve ciljno usmerjenih oglasov uporabniku.
Pagead/1p-user-list/# Slikovna pika 1 seja Spremlja, ali je uporabnik pokazal zanimanje za določene izdelke ali dogodke na več spletnih mestih, in ugotavlja, kako se uporabnik pomika med spletnimi stranmi. To se uporablja za merjenje oglaševalskih prizadevanj in omogoča plačevanje provizij za napotovanje med spletnimi mesti.
_ga HTTP 2 leti Uporablja se za pošiljanje podatkov o napravi in vedenju obiskovalca orodju Google Analytics. Obiskovalcu sledi na vseh napravah in tržnih kanalih.
_ga_# HTTP 2 leti Uporablja se za pošiljanje podatkov o napravi in vedenju obiskovalca orodju Google Analytics. Obiskovalcu sledi na vseh napravah in tržnih kanalih.
_gid HTTP 1 dan Uporablja se za pošiljanje podatkov o napravi in vedenju obiskovalca orodju Google Analytics. Obiskovalcu sledi na vseh napravah in tržnih kanalih.
LinkedIn
li_sugr HTTP 3 mesece Uporablja se za shranjevanje in sledenje identiteti obiskovalca za namene trženja.
UserMatchHistory HTTP 30 dni Uporablja se za posredovanje oglasov ali njihovo prilagoditev.
Ljubljana